Itzuli berrien zerrendara
2022-06-28

LEKEITIOKO PORTUAN AMARRALEKUAK ESKATZEKO DEIALDIAN ONARTUTAKO ESKAERENBEHIN BETIKO ZERRENDA ARGITARATU DA

Lekeitioko portuan 7. zerrendako aisia-ontzientzako eta beste herrialde batzuetako ontziak direnean kategoria baliokidean sailkatutako ontzientzako amarralekuak erabiltzeko emakidak emateko prozeduran onartutako eskabideen behin betiko zerrenda ematen da argitara Lekeitioko Portu eta Itsas Gaietako Zuzendaritzaren bulegoetako iragarki-oholean eta EKPren webgunean.

 

Behin betiko zerrenda orri honetan bertan deskargatu daiteke.