Itzuli berrien zerrendara
2021-05-19 Plentziakoportua

EBAZPENA- Plentziako portuko 7. Zerrendako laketontzietarako amarralekuak erabiltzeko emakidak emateko deialdi publikoa.

EBAZPENA, 2021eko apirilaren 14koa, Euskadiko Kirol Portuak erakundearen zuzendariarena, zeinaren bidez ebazten baita Plentziako portuan 7. zerrendako aisia-ontziek amarralekuak erabiltzeko emakidak emateko deialdia.

OHARRA - Euskadiko Kirol Portuak erakunde publikoarekiko harremanetan interesatuak nor diren egiaztatzeko, eta urriaren 1eko 39/2015 Legean xedatutakoaren arabera, ez dira baliozkotzat joko posta elektronikoz bidalitako erreklamazioak eta errekurtsoak, eta sinadura edo zigilu elektronikoko ziurtagiri elektroniko aitortu edo kualifikatuetan edo gako itunduko sistemetan oinarritutako sistemen bidez egiaztatu beharko dute nortasun hori.
Hori dela eta, interesdunak errekurtsoak edo erreklamazioak aurkeztu ahal izango ditu, bitarteko hauek erabiliz:
1. Aurrez aurrekoak: Gasteizen, Donostian eta Bilbon bulegoak dituzten Zuzenean zerbitzuaren administrazio-erregistroetan (https://www.euskadi.eus/zuzenean-aurrez-aurreko-arreta/web01-a2zuzen/eu/) edo administrazio publikoek gaitutako beste administrazio-erregistro batzuk erabiliz.
2. Elektronikoak: Administrazioak onartutako identifikazio elektronikorako bitartekoak erabiliz (https://www.euskadi.eus/identifikazio-elektronikorako-onartutako-bitartekoak/web01-sede/eu/) eta egoitza elektronikora sartuz (https://www.euskadi.eus/erregistro-elektroniko-orokorra/web01-sede/eu/) eta Erregistro Elektroniko Orokorraren inprimakia betez (bitarteko elektronikoa nahitaezkoa da pertsona juridikoentzat eta beste hirugarren batzuentzat, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 14.2 artikuluaren arabera).

 

Link Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 2021ko maiatzaren 19a, asteazkena

 

OHARRA - Euskadiko Kirol Portuak erakunde publikoarekiko harremanetan interesatuak nor diren egiaztatzeko, eta urriaren 1eko 39/2015 Legean xedatutakoaren arabera, ez dira baliozkotzat joko posta elektronikoz bidalitako erreklamazioak eta errekurtsoak, eta sinadura edo zigilu elektronikoko ziurtagiri elektroniko aitortu edo kualifikatuetan edo gako itunduko sistemetan oinarritutako sistemen bidez egiaztatu beharko dute nortasun hori.

 

Hori dela eta, interesdunak errekurtsoak edo erreklamazioak aurkeztu ahal izango ditu, bitarteko hauek erabiliz:

 

1. Aurrez aurrekoak: Gasteizen, Donostian eta Bilbon bulegoak dituzten Zuzenean zerbitzuaren administrazio-erregistroetan (https://www.euskadi.eus/zuzenean-aurrez-aurreko-arreta/web01-a2zuzen/eu/) edo administrazio publikoek gaitutako beste administrazio-erregistro batzuk erabiliz.

 

2. Elektronikoak: Administrazioak onartutako identifikazio elektronikorako bitartekoak erabiliz (https://www.euskadi.eus/identifikazio-elektronikorako-onartutako-bitartekoak/web01-sede/eu/) eta egoitza elektronikora sartuz (https://www.euskadi.eus/erregistro-elektroniko-orokorra/web01-sede/eu/) eta Erregistro Elektroniko Orokorraren inprimakia betez (bitarteko elektronikoa nahitaezkoa da pertsona juridikoentzat eta beste hirugarren batzuentzat, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 14.2 artikuluaren arabera).